Košík je prázdny

Ak už ste zaregistrovaný, prihláste sa priamo TU svojim prihlasovacim menom a heslom. Ak ste u nás prvýkrát, pridajte Vašu fakturačnú adresu a zaregistrujte sa. Pokračujte v objednávke vyberte "Spôsob dopravy" a "Spôsob platby" a odošlite objednávku.

Dodacia adresa
Dodacia adresa je rovnaká ako fakturačná
Pridať/upraviť dodaciu adresu
Názov Kód Cena Množstvo Dph Zľava SPOLU
 
CELKOM
   

Vyberte si spôsob dopravy:

Nie je vybraný žiaden spôsob dopravy
Vyberte si spôsob dopravy
 
SPOLU:
0,00 €
0,00 €
Poznámky a špeciálne požiadavky
Obchodné podmienky

Terms of service

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky kúpy a predaja cez internetový obchod www.skinmedical.sk, uskutočňované SkinMedical s.r.o., Zochova 1679/46, 060 01 Kežmarok (ďalej len ,,Všeobecné obchodné podmienky“)

ČASŤ I.

Článok I. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné. Predávajúcim sa rozumie SkinMedical s.r.o., Zochova 1679/46, 060 01 Kežmarok /ďalej len ,,predávajúci“/ Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim. Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.skinmedical.sk, elektronickej pošty, telefonicky, faxom; objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.skinmedical.sk spoločnosti.

Článok II. Objednávanie tovaru

Objednávku môže kupujúci uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.skinmedical.sk. Predávajúci zaraďuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom SMS správy, telefónu alebo e-mailu, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr 48 hodín pred expedíciou tovaru od predávajúceho. Po tomto termíne už zrušenie objednávky nebude akceptované.

Článok III. Dodanie a prevzatie tovaru

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok. 2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom: - prepravnej služby (kuriérom) doporučene, aj na dobierku; orientačná doba dodania do 48 hodín 3. Doby dodania uvedené v čl. III bod 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok sú len orientačné (nezáväzné). Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba uvedená v čl. III bod 1, t.j. doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim. 4. Poštovné a dopravné náklady pri dodaní tovaru spôsobom uvedeným v čl. III bod 2 sú: pri objednávke menšej ako 100 eur, platí doručenie príjemca (cca do 5 eur) pri objednávke vyššej ako 100 eur, je doprava zdarma 5. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. 6. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

Článok IV. Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom obchode www.skinmedical.sk je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho. Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi: - zaplatením dobierky pri jej prevzatí. - zaplatením platobným príkazom. Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho. Článok V. Ochrana osobných údajov Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru. Objednávateľ dáva odoslaním objednávky súhlas, že údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch budú predávajúcim zhromažďované a používané. Internetový obchod www.skinmedical.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Článok VI. Predmet reklamácie

Predmetom reklamácie môže byť tovar zakúpený u predávajúceho.

Článok VII. Podmienky reklamácie

V prípade výskytu vady alebo podozrenia na vadu môže kupujúci uplatniť v záručnej dobe svoje nároky zo zodpovednosti za vady na tovare zakúpenom u predávajúceho. Záručná doba je: 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak Pri odovzdaní tovaru za účelom reklamácie sa vyplní „Reklamačný protokol“. Kupujúci obdrží od predajcu 1 exemplár reklamačného protokolu, ktorý potvrdzuje prevzatie tovaru na reklamáciu. Ak sa na zistenú vadu vzťahuje záruka, odstránenie vady je bezplatné.

Článok VIII. Odstúpenie od zmluvy, výmena výrobku (zásielkový obchod)

Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia. Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Predávajúci je v prípade odstúpenia povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť. Kupujúci má právo na bezplatnú výmenu tovaru za ten istý typ tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy aj: ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vád; ak kupujúci pre opätovné sa vyskytnutie vady po oprave alebo väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať.

Článok IX.

Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Pigmentové škvrny

fluidum na pigmetnové škvrny, zosvetľovač pigmentových škvŕn, prevencia, zníženie a zosvetlenie pigmentových škvŕn

ETAS CONTROL SPF 50 50 ml

Fluidum k prevencii, zníženiu a zosvetleniu pigmentových škvŕn.
Cena s DPH: 26,00 €
pigmetnové škvrny, zosvetľovač pigmentových škvŕn, sérum na pigmentové škvrny

DISCROMIA CONTROL SERUM 30 ml

Rýchlo vstrebateľné sérum s intenzívnym zosvetľujúcim účinkom na pigmentové škvrny.
Cena s DPH: 26,00 €

Molusky

emolux, molusky, molluscum contagiosum, 5% hydroxid draselný

EMOLUX 5 ml

Emolux je roztok určený na nanášanie na postihnuté miesta pokožky vyvolané Molluscum contagiosum.
Cena s DPH: 9,50 €

Afty

afty, podráždenie a zápal v ústach, chráni ústnu sliznicu, stomatitída, rany v sliznici úst, lieči rany v ústach, ústne poranenie, zápal hltana, účinná látka kolostrum

EUTROSIS ORO ústna voda 120ml

Pomáha v prípade podráždenia alebo zápalu v ústach.
Cena s DPH: 10,50 €
afty, podráždenie a zápal v ústach, chráni ústnu sliznicu, stomatitída, rany v sliznici úst, lieči rany v ústach, ústne poranenie, zápal hltana, účinná látka kolostrum

EUTROSIS ORO ústný gél 20ml

Pomáha v prípade podráždenia alebo zápalu v ústach.
Cena s DPH: 9,50 €

Akné

biretix_gel

BIRETIX GEL 50ml

BiRetix Gél je upokojujúci hydratačný bezolejový hydrogél, určený pre pokožku náchylnú k akné.
Cena s DPH: 21,00 €
sebogard_elle_web

SEBOGARD ELLE 30 ml

NOVINKA!!! Krém na pleť náchylnú na akné u dospelých žien.
Cena s DPH: 16,50 €
biretix_cleanser_150ml

BIRETIX Cleanser 150 ml

Čistiaci gél na jemné hĺbkové čistenie zmiešanej a mastnej pleti náchylnej na akné.
Cena s DPH: 12,00 €
sebogard_oral_web

SEBOGARD ORAL 30 vreciek

NOVINKA!!! Perorálny adjuvant na akné a seboroickú dermatitídu.
Cena s DPH: 19,50 €
biretix_oral_new5

BIRETIX ORAL 30 cps

Špeciálne vyvinutý pre aknóznu pleť s dôležitým podporným účinkom.
Cena s DPH: 22,00 €
eutrosis crema forte

EUTROSIS crema forte 40ml

Krém s upokojujúcim, antimikrobiálnym, hydratačným a protizápalovým účinkom.
Cena s DPH: 20,00 €
Biretix_duo_web2

BIRETIX Duo 30 ml

Čistiaci a exfoliačný gél na pokožku náchylnú k tvorbe akné.
Cena s DPH: 14,50 €
biretix_micropeel6

BIRETIX Micropeel 50 ml

Jemný peeling na hĺbkové čistenie pleti.
Cena s DPH: 15,00 €
biretix_mask

BIRETIX MASKA 25ml

Sebo-normalizujúca maska na báze ReinSphere®
Cena s DPH: 19,50 €

Bradavice

saliver, bradavice, silné lepiace náplaste, 20% kyselina salicylová, kurie oká, bradavica na päte, mozole, bežné a plantárne bradavice, bezbolestné odstránenie bradavíc, bezbolestné odstránenie bradavíc u malých detí, náplaste na jednorázové použitie

Saliver - 20, 1x20 ks

Exp. 7/2018 - Náplasť na odstraňovanie bradavíc s kyselinou salicylovou Ø 10 mm
Cena s DPH: 14,50 €
Vaša zľavnená cena: 7,25 €

Dermatitída

tekuté mydlo, mydlo bez parfémov a konzervačných látok, atopická dermatitída, bezolejové mydlo

AVALON tekuté mydlo 500ml

Tekuté mydlo bez konzervačných prísad, neparfumované, bez olejov.
Cena s DPH: 14,00 €

Kozmetika - Špeciálne kúry

cm_crema zinka_2011

ZINKA 50ml

Upokojujúci krém na citlivú pokožku na báze oxidu zinočnatého, skvalénu a oleja z nechtíka.
Cena s DPH: 12,00 €
lozione antiodor piccola

LOTION ANTIODORANT 50ml

UNISEX antiperspirant bez alkoholu a pridania vôní na báze destilovanej vody z Lipy, pomarančových kvetov a Hamamelis.
Cena s DPH: 11,50 €

Kozmetika - Hydratačné kúry

kyselina hyalurónová, sérum s kyselinou hyalurónovou, hydratačné sérum, obnovuje objem pleti, vyhladzuje vrásky

JALURONIUS SERUM 1% 30ml

EXP. 06/2018 - Sérum s vysokou 1% koncentráciou kyseliny hyalurónovej okamžite obnovuje objem pleti a viditeľne vyhladzuje vrásky.
Cena s DPH: 31,50 €
Vaša zľavnená cena: 9,90 €
Jaluronius_2_new8

JALURONIUS 2% 30 ml

Jaluronius 2% predstavuje inovatívny hydrogél s 2% kyselinou hyalurónovou.
Cena s DPH: 43,80 €
cm jaluronius cs flacone

JALURONIUS CS SERUM 1% 30ml

JALURONIUS CS je hydronormalizačné sérum s čistou kyselinou hyalúronovou.
Cena s DPH: 33,50 €
jaluronius intensive

JALURONIUS INTENSIVE 15ml

Jaluronius Intensive predstavuje inovatívny roztok, ktorý má dvojaký účinok – hydratuje pokožku a zmierňuje výrazové vrásky.
Cena s DPH: 27,00 €
intenzívna kúra s kyselinou hyalurónovou a kolagénom, kúra pre suchú a dehydrovanú pleť, ošetrenie suchej pleti, ošetrenie pleti s kolagénom, ošetrenie pleti s kyselinou hyalurónovou

JALURONIUS AMPOLLE 7 ks x 2 ml

Intenzívna 7-dňová kúra s kyselinou hyalurónovou a kolagénom.
Cena s DPH: 17,50 €

Nutrikozmetika

hĺbková hydratácia pleti, anti-age kapsule s kyselinou hyalurónovou, komplexná starostlivosť o pleť

DERMOMATRIX 20 cps

Nutriceutikum DERMOMATRIX pre výrazný Anti-Age účinok
Cena s DPH: 27,00 €
integratori magistrali dermobalance

DERMOBALANCE 20 cps

Hydratačné a upokojujúce nutraceutikum.
Cena s DPH: 27,00 €

Kozmetika - Anti-age kúry

age-reset krém, krém na vrásky, anti-age krém na všetky typy pleti

ETAS TEMPO 30ml

Age-reset krém na pleť s vráskami a na problematickú pleť s RetinSphere® technológiou.
Cena s DPH: 40,00 €
etas_c_occhi_web_sk

ETAS Contorno OCCHI 15ml

NOVÉ BALENIE - AntiAge očný krém s výrazným regeneračným účinkom na očné vačky, tmavé kruhy a vrásky.
Cena s DPH: 22,00 €
Vaša zľavnená cena: 18,70 €
AntiAge krém, omladzujúci krém, ošetrenie pleti, exkluzívne ošetrenie pleti

ETAS VISO 50ml

Intenzívny omladzujúci AntiAge krém s Timeblock® 24h.
Cena s DPH: 42,00 €
cm etas mani_2010

ETAS MANI 50ml

Ošetrenie rúk s protistarnúcim, ochranným, zjemňujúcim efektom a účinkom odstraňujúcim škvrny.
Cena s DPH: 19,20 €

Kozmetika - Čistiace kúry

čistiaci gél, mastná, zmiešaná pleť, aknózna pleť, seborea, odstraňuje kožný maz

PRIMÆCURE PURIFICA 150ml

PRIMAECURE PURIFICA je čistiaci gél, vhodný pre denné čistenie citlivej, mastnej/zmiešanej, seboroickej a na akné náchylnej pleti.
Cena s DPH: 15,00 €
Vaša zľavnená cena: 12,00 €
etas_remove

ETAS REMOVE 150ml

Čistiaci transparentný gél, ktorý pomáha exfoliácií najvrchnejších vrstiev pleti, krku a dekoltu.
Cena s DPH: 15,00 €
pleťová voda na tvár, pleťová voda na oči, odstránenie make-up pleťovou vodou, obklad na unavené, opuchnuté a červené oči

KAMILLA 100 ml

CESTOVNÉ BALENIE - Jemná pleťová voda s rovakým pH ako slzy, ideálna na tvár aj oči.
Cena s DPH: 6,00 €
pleťová voda na tvár, pleťová voda na oči, odstránenie make-up pleťovou vodou, obklad na unavené, opuchnuté a červené oči

KAMILLA 200ml

Jemná pleťová voda s rovakým pH ako slzy, ideálna na tvár aj oči.
Cena s DPH: 9,90 €
pleťová voda, odstránenie make-pu, obklad na unavené, opuchnuté a červené oči

KAMILLA 400ml

XXL BALENIE - Jemná pleťová voda s rovakým pH ako slzy, ideálna na tvár aj oči.
Cena s DPH: 14,90 €
kamilla_dischetti_sk

KAMILLA DISCHETTI 20 sáčkov

Čistiace pleťové tampóny s isolakrimálnym PH (ako slzy), obsahujúce destilovanú vodu z harmančeku a limetky.
Cena s DPH: 13,80 €
Vaša zľavnená cena: 11,04 €

Rany, Poškodená pokožka

pol_lip1

P.O.L. LIP BALM 10ml

Regeneračný balzam na ošetrenie krehkých pier.
Cena s DPH: 7,00 €
pol_cleanser

P.O.L. cleanser 200ml

Čistiaci roztok na jemné čistenie citlivej, podráždenej pokožky.
Cena s DPH: 10,00 €
pol_krem_100ml

P.O.L. CREAM 100ml

Regeneračný krém na ochranu pred degeneratívnymi procesmi pokožky.
Cena s DPH: 10,00 €
pol_mlieko_300ml

P.O.L. LOTION 300ml

Mlieko s regeneračným, zvlhčujúcim a ochranným účinkom.
Cena s DPH: 12,00 €
pol_lip9

P.O.L. LIP BALM 10ml

Exp. 07/2018 - Regeneračný balzam na ošetrenie krehkých pier.
Cena s DPH: 7,00 €
Vaša zľavnená cena: 3,50 €
pol_krem_250ml

P.O.L. CREAM 250ml

P.O.L. krém je určený na ochranu pred degeneratívnymi procesmi pokožky.
Cena s DPH: 20,40 €
p.o.l emulsione rip7

P.O.L. HAND EMULSION 50ml

Krém s regeneračným, zvlhčujúcim a ochranným účinkom.
Cena s DPH: 7,50 €

Imunita

imunita, chrípka, bradavice, molusky, imunomodulant, vhodný pre deti, afty, sezónna chrípka

AMPcare JUNIOR IMUNITY PACK 3 x 150 ml

Cenovo výhodné 3-balenie AMPcare JUNIOR sirup pre deti na imunitu.
Cena s DPH: 32,00 €
ampcare tbl, ampcare tablets, imunita, chrípka, bradavice, molusky, imunomodulant, vhodný pre deti

AMPcare Imunity Pack (3 x 30 tbl)

AMPcare imunity pack obsahuje 3 ks AMPcare tabliet (patentovaný prírodný doplnok výživy na zvýšenie imunity).
Cena s DPH: 47,00 €
imunita, chrípka, bradavice, molusky, imunomodulant, vhodný pre deti, afty, sezónna chrípka

AMPcare JUNIOR sirup 150 ml

AMPcare JUNIOR je výživový doplnok s glukomanánom a sójovým proteínom, FOS, GOS a vitamínom D.
Cena s DPH: 12,50 €
saliver, bradavice, silné lepiace náplaste, 20% kyselina salicylová, kurie oká, bradavica na päte, mozole, bežné a plantárne bradavice, bezbolestné odstránenie bradavíc, bezbolestné odstránenie bradavíc u malých detí, náplaste na jednorázové použitie

Saliver - 20, 1x20 ks

Exp. 7/2018 - Náplasť na odstraňovanie bradavíc s kyselinou salicylovou Ø 10 mm
Cena s DPH: 14,50 €
Vaša zľavnená cena: 7,25 €
ampcare tbl, ampcare tablets, imunita, chrípka, bradavice, molusky, imunomodulant, vhodný pre deti

AMPcare 30 tbl

AMPcare je patentovaný prírodný doplnok výživy na zvýšenie imunity.
Cena s DPH: 19,00 €
imunita, chrípka, bradavice, molusky, imunomodulant, vhodný pre deti, afty, sezónna chrípka

AMPcare JUNIOR CLASSIC sirup 150 ml

AMPcare JUNIOR CLASSIC je výživový doplnok obsahujúci Glycomacropeptid (AM3®) a čistený extrakt z Echinacei (Polinacea®).
Cena s DPH: 11,50 €
emolux, molusky, molluscum contagiosum, 5% hydroxid draselný

EMOLUX 5 ml

Emolux je roztok určený na nanášanie na postihnuté miesta pokožky vyvolané Molluscum contagiosum.
Cena s DPH: 9,50 €

Psoriáza

eutrosis_45

EUTROSIS 45% 75ml

Hydratácia veľmi suchej pokožky s výskytom hyperkeratózy a deskvamácie.
Cena s DPH: 10,00 €
suchá pokožka, ochranný krém, psoriáza, zapálená pokožka

EUTROSIS 641 400ml

Krém na obnovenie fyziologických vlastností poškodenej pokožky.
Cena s DPH: 20,00 €
eutrosis_30

EUTROSIS 30% 100ml

Hydratácia suchej pokožky s výskytom hyperkeratózy a deskvamácie.
Cena s DPH: 10,00 €

Akné
Estetika
ImunitaKontrola pigmentácieRany a poškodená pokožkaPsoriázaAftyDermatitída

 

Prihlásenie